NaturaFestival
20.8.2016, 10-19hod. Jezuitská kolej (GASK) Kutná Hora

ekostatek Vlkaneč

Malé rodinné ekologické hospodářství ve středních Čechách. Obhospodařuje asi 12,5 hektarů půdy, vše v režimu ekologického zemědělství. Zakládají nové sady a mají i starý sad (ještě z první republiky). Na zeleninu a bylinky mají něco přes 4 hektary pod oplocením a fóliák na zahradě u statku. Snaží se hospodařit podle lunárních cyklů Marie Thunové. Do jejich produkce můžeme zařadit - ovoce, zeleninu, bylinky, džemy a omáčky, nakládanou zeleninu.

www.ekostatek.cz