NaturaFestival
20.8.2016, 10-19hod. Jezuitská kolej (GASK) Kutná Hora

Svobodný statek na soutoku – CAMPHILL KOPISTY

Obecně prospěšná společnost Svobodný statek na soutoku byla založena v roce 2012 s cílem navázat na zemědělskou činnost provozovanou již dříve pod záštitou Camphillu České Kopisty. Společnost nabízí zeleninu v biodynamické kvalitě a další výrobky vznikající převážně ruční prací přímo na statku. Společnost se dále věnuje celé řadě dalších aktivit spojených s biodynamickým zemědělstvím a péčí o krajinu.

www.svobodny-statek.cz