NaturaFestival
20.8.2016, 10-19hod. Jezuitská kolej (GASK) Kutná Hora

Kutná hora

GASK (Galerie Středočeského kraje p.o).Sídlo GASK se nachází v jedné z hlavních dominant města Kutné Hory, v rozsáhlém objektu Jezuitské koleje a je tak druhou největší galerií v ČR. Galerie se zaměřuje především na moderní výtvarné umění 20. a 21. století. Jako instituce vznikla v roce 1963. Jako GASK fungujeod roku 2009.Galerie nabízí kromě kulturního vyžití i zázemí pro rodiny s dětmi - jsou zde vizuální herny, dětský koutek a kolem objektu se rozprostírají zahrady.Galerie se nachází v těsné blízkosti chrámu sv. Barbory.

Krátká historie GASK

Dvoupatrovou barokní kolej s příčnými křídly ve tvaru obráceného „F“ vystavěl na místě vykoupených gotických domů v roce 1667 Giovanni DomenicoOrsi. Místo pro stavbu bylo záměrně vybráno v sousedství nejvýznamnějšího kutnohorského chrámu, který byl ve správě jezuitů. Uměle navršenou terasu před kolejí uzavřela zeď se 13 sousošími světců. Sochy vytvořil v létech 1703 –1716 laický příslušník řádu František Baugut, též autor Morového sloupu.

Po zrušení jezuitského řádu (r. 1773) sloužila kolej vojenským účelům. V současné době v areálu sídlí Galerie Středočeského kraje, druhá největší galerie v ČR. Ve svých prostorech se věnuje prezentaci zejména českého moderního umění.